Congress Travel je specijalizovana agencija za oblast kongresnog turizma, osnovana 2007. godine u Podgorici u Crnoj Gori.

Posebnost agencije Congress Travel leži u sposobnosti da bez ograničenja, u Crnoj Gori i svuda u regionu sa istim standardima, podjednakim uspjehom i pažnjom pruža usluge koje uključuju korporativni putni menadžment, za velike međunarodne, ali i male nacionalne kompanije, nevladine organizacije i udruženja. Pružajući svoje usluge uvijek na zadovoljstvo svojih klijenata, agencija Congress Travel ima u vidu rokove i finansijska ograničenja za organizovanje bilo kojeg događaja, hotelske rezervacije ili transfera.

Svojom prepoznatljivošću na polju kongresnog turizma, zadobili smo povjerenje brojnih klijenata u zemlji i inostranstvu.

Agencija Congress Travel je učestvovala u organizaciji velikog broja domaćih kao i međunarodnih konferencija, seminara, okruglih stolova, radionica, a na zahtjev klijenta organizuje i društvene aktivnosti za vrijeme seminara ili konferencije.

Osim tehničke podrške, naš profesionalni i kreativni tim je uvijek tu da pruži logističku podršku tokom ugovaranja bilo kojeg događaja, a takođe i tokom samog događaja, tako da se nijedan detalj ne prepusti slučaju. Na događaju je uvijek prisutan predstavnik agencije koji vodi računa o kompletnoj logistici na licu mjesta: rasporedu soba, kafe pauza, obroka, transfera, tehnike i svega ostalog što je neophodno za nesmetano odvijanje programa - ova usluga agencije Congress Travel je GRATIS.

Travel Agency  
Studentska ulica, lamela 3-5 tel/fax: + 382 20 228 410
81000 Podgorica, Crna Gora tel/fax: + 382 20 229 550
e-mail: office@congresstravel.me tel/fax: + 382 20 229 551
Licence No. 114 mob:   + 382 67 080 880

Osnovne usluge

 • ORGANIZACIJA DOGAĐAJA +

  Organizacija prevoza, rezervacija smještaja, ketering usluge, logistička podrška na licu mjesta ....

 • AVIO KARTE +

  Turistička agencija Congress Travel je član IATA (International Air Transportation Association).

 • TEHNIČKA OPREMA +

  Agencija posjeduje digitalnu opremu za simultano prevođenje marke “DIS”, poslednje generacije u Evropi.
 • 1
 • 2

image

IATA code 95-2 1226 1
Best UK Bookis l.betroll.co.uk Ladbrokes
Top
How to get bonus http://w.betroll.co.uk/ Will Hill