Organizacija događaja

Naš pristup, pažnja i posvećenost su podjednaki bez obzira na veličinu i karakter događaja. Bilo da je u pitanju velika međunarodna konferencija, kongres, seminar, korporativna proslava, organizacija team building-a, manjeg radnog sastanka ili okruglog stola, Congress Travel će se postarati da pružena usluga premaši očekivanja klijenata, na obostrano zadovoljstvo.


Svjesni da je organizacija događaja složen proces koji zahtijeva potpunu posvećenost, sistematičnost i tačnost, naš profesionalni i kreativni tim u mogućnosti je da blagovremeno obezbijedi punu podršku prije i tokom samog događaja, kako se nijedan detalj ne bi prepustio slučaju. 


Usluga može podrazumijevati i propratni konsalting u vezi sa planiranjem budžeta, odabirom lokacije, prijedlozima hotelskog smještaja, slobodnih aktivnosti i slično.


U zavisnosti da li želite da agencija bude zadužena za dio ili kompletnu organizaciju, ovaj segment može uključivati niz povezanih aktivnosti: 


• Rezervacija smještaja 

• Organizacija prevoza 

• Rezervacija avio karata 

• Ketering usluge 

• Logistička podrška na licu mjesta 

• Angažovanje pomoćnog osoblja 

• Dizajn, priprema i štampa konferencijskog materijala 

• Pismeni prevod i distribucija materijala 

• Angažovanje visokokvalitetnih prevodilaca za simultano prevođenje 

• Iznajmljivanje svih vrsta tehničke opreme 


Na događaju je uvijek prisutan predstavnik agencije koji vodi računa o kompletnoj logistici na licu mjesta: rasporedu soba, kafe pauza, obroka, transfera, tehnike i svega ostalog što je neophodno za nesmetano odvijanje programa. 


Kongresni turizam je naša specijalnost. Prepustite nam organizaciju a mi ćemo vas uvjeriti da ste napravili pravi izbor!

Galerija