Putnički sektor

Činjenica da sektor turizma i putovanja bilježi konstantan rast na globalnom nivou dovoljno govori o važnosti kvalitetnog funkcionisanja istog na internom nivou agencije. Sa druge strane, promjena svijesti ljudi u pravcu da su putovanja postala vrsta potrebe i stil života, uticala je dalje na povećanje broja realizovanih putovanja i otvaranje novih avio linija, jačanje konekcija kako na regionalnom tako i na interkontinentalnom nivou. 


Congress Travel je član međunarodne asocijacije za vazdušni prevoz - IATA (International Air Transport Association) i ujedno uključen u rezervacioni sistem AMADEUS, koji omogućava avio, hotelske, rent-a-car rezervacije u čitavom svijetu, BSP za automatsko izdavanje avio-karata i više globalnih sistema za hotelske rezervacije u svijetu.  


U saradnji sa velikim brojem hotela i hotelskih kompleksa u zemlji i inostranstvu, u mogućnosti smo da, po najpovoljnijim uslovima, rezervišemo smještaj u zavisnosti od zahtjeva i potreba klijenta.


Pored toga što je ovaj sektor podrška sektoru Organizacije događaja, na raspolaganju stoji i za sve individualne upite.


Jednom godišnje, idite na neko mesto na kome nikada to tada niste bili. (Dalaj Lama)