Rent - A - Car

Ofrojmë zgjidhje të përshtatshme varësisht a ju nevojitet qiraja ditore e automjetit, një zgjidhje kalimtare për një kohë të caktuar ose automjeti për nevoja të biznesit dhe udhëtimit. 


Klientët tanë kanë në dispozicion 160 automjete, markave dhe karakteristikave të ndryshme. 


Rezervimin e shërbimit rent-a-car mund ta kryeni përmes e-mailit në faqen e internetit ose përmes kontakt telefonave. Përdormi minimal i shërbimi është 24h. 


Në vazhdim mund të shkarkoni katalogun aktual me kushtet dhe çmimet: