SEKTORI TEKNIK

Congress Travel i ka pajiset digjitale për përkthim simultan të brand-it me renome “DIS” (Danish Interpretation System), të gjeneratës më bashkëkohore në Europë. 


Në ofertën tonë dallohen këto elemente:


• Kabinat për përkthimin simultan 

• Pranuesit me disa kanale 

• Kufjet, mikrofonat cordless (me bateri), mikrofonat statik, mikrofonat e delegacioneve 

• Audio dhe video incizimet e evenimenteve si dhe incizime te jashtme 

• Incizimi në gjuhën e folësit 

• Pajisjet shtesë (lap-top kompjuterë, LCD, panele për projektorë, flipchart, overhead projektor, etj.)

• Llojet e ndryshme të ndriçimit, reflektorëve dhe skenave 

• LED ekranet e rezolucionit të lartë 


Çdo eveniment për ne është një sfidë dhe përvojë e re, njëkohësisht rasti për të provuar vetën.

Galeri