Naša priča započeta je 2007. godine i od tada

Pružamo podršku klijentima pri organizaciji važnih korporativnih događaja.

O nama

Događaja
1 +
Usmenih prevođenja
1 +
Rent-a-car rezervacija
1 +
Prepoznavajući potrebe tržišta u oblasti korporativnog putnog menadžmenta, razvijali smo, korak po korak, dodatne komplementarne usluge koje su se postepeno razvile u zasebne sektore sa ciljem da kreiramo sveobuhvatnu ponudu koja će zadovoljiti najzahtjevnije potrebe i očekivanja.
Naše bogato iskustvo, kako na crnogorskom tako i na internacionalnom tržištu, proizvelo je stvaranje jedinstvenog brenda koji ujedno predstavlja sinonim za pouzdano i sigurno rješenje pri organizaciji svih tipova događaja.
Dostupnost, predusretljivost i efikasnost su osnovni principi kojih se pridržavamo kako bi obezbijedili visok stepen kvaliteta svih komplementarnih usluga i time osigurali konstantan rast i razvoj kompanije do poslovne izvrsnosti najvišeg ranga.
Odrađenih transfera
1 +
Prodatih avio karata
1 +
Tehnički podržanih događaja
1 +

Aktuelni događaji

PRVI MEĐUNARODNI KONGRES ONKOLOGA I
HEMATOLOGA
Peti kongres ljekara opšte/porodične medicine Jugoistočne Evrope